За ученици и родители

 

Изтеглете електронния вариант на проекта за учебник

 

 

2

Седмично разписание
График за контролни и класни работи през І-ви учебен срок

ГРАФИК за КОНСУЛТАЦИИ на учителите по учебни предмети през І учебен срок за учебната 2017/2018 г.

ГРАФИК- олимпиади за учебната 2017-2018 година

Календар за учебната 2017-2018 година

Спортен календар

график за поправителна сесия

Покана за обществен съвет

Изпитни програми-САМОСТОЯЕЛНА ФОРМА

График за провеждане на изпити- дневна и самостоятелна форма

График самостоятелна форма януарска сесия -2018 година

График- самостоятелна форма юнска сесия

Заявление за І клас

Ред и организация на самостоятелна форма на обучение

График на самостоятелна форма на обучение септемврийска сесия