Педагогически колектив

Василка Иванова – директор

Александър Главчев – заместник-директор
Десислава Ламбрева – педагогически съветник
Иванка Трендафилова– учител, подготвителна група
Кристина Митрева – учител, подготвителна група
Пепа Николова – старши учител, начален етап на основното образование
Диана Петрова – старши учител, начален етап на основното образование
Георги Дереджиев – старши учител, начален етап на основното образование
Татяна Динева – старши учител, начален етап на основното образование
Светла Митрева – старши учител, начален етап на основното образование
Мария Владимирова – старши учител, начален етап на основното образование
Надежда Василева – старши учител, начален етап на основното образование
Николай Тилев– учител в ЦОУП
Димитър Джелев – старши учител по английски език
Нели Славова – старши учител по БЕЛ и немски език
Славянка Въчкова – старши учител по БЕЛ и английски език
Катя Георгиева – учител в ЦОУП
Илонка Мировалиева – старши учител по математика
Анна Запрева – старши учител по физика и математика
Малинка Стоева – старши учител по география и история
Петранка Янева – старши учител по информатика и информационни технологии
Елизабет Дамянова – старши учител по биология и химия
Недко Пандов – учител по предметите от „Философски цикъл“
Ваня Вълчева– учител по история
Емилия Паскова – старши учител по трудово обучение и изобразително изкуство
Стоян Пецев – старши учител по физическо възпитание
Георги Георгиев – учител по физическо възпитание
Димитър Чолев– учител по музика
Камелия Коконова – старши учител по БЕЛ
Светлана Кирова – старши учител ЦОУП