Училищен вестник

Издаден бе първият брой на училищен вестник „Весело училище“. С цел превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, чрез развитие на творческия потенциал, стимулиране на любознателност и стремежа към изяви. Брой 1, месец декември 2016 година      Издаден… Прочети повечеУчилищен вестник