Вече работим с новия интерактивен дисплей

През месец февруари 2020 г. в СУ „Антон Попов“ беше монтиран нов интерактивен дисплей. Устройството е част от оборудването, което училището ще получи по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Интерактивният дисплей осигурява иновативна среда за обучение и създават нови възможности за образованието. Веднага след монтирането ученици от V клас тестваха новото устройство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *