график на поправителна сесия

График

За провеждане на поправителните изпити за ученици V – Х клас за дневна и самостоятелна форма на обучение за учебната 2015/2016 година

 

grafik