ДЗИ

2022/2023г.

Заповед на министъра за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организация, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2022/2023г.

2020/2021г.

Заповед на министъра за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организация, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2020/2021г.

График за представяне на информация на учениците за получените оценки на писмените работи от държавните зрелостни изпити


2019/2020г.

Заповед №РД09-2150/27.08.2019 за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организация, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019/2020г.


 


2018/2019г.

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година

Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години