За ученици и родители

Електронно четими учебници

Седмично разписание – втори срок 2020/2021 година
График на учебните часове за определяне на спортни дейности през втори срок за учебната 2020/2021

Седмично разписание – първи срок 2020/2021 година
Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година
График за контролни и класни работи през І учебен срок за 2020-2021
График за контролни и класни работи през II учебен срок за 2020-2021

ГРАФИК за КОНСУЛТАЦИИ на учителите по учебни предмети през І учебен срок за учебната 2020/2021 г.

ГРАФИК за КОНСУЛТАЦИИ на учителите по учебни предмети през ІI учебен срок за учебната 2020/2021 г.
ГРАФИК за работа с училищна документация и консултации с родители през втори учебен срок за учебната 2020/2021г. 

ГРАФИК- олимпиади за учебната 2020-2021 година