За ученици и родители

Електронно четими учебници

Седмично разписание – първи срок
Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година
График за контролни и класни работи през І-ви учебен срок

ГРАФИК за КОНСУЛТАЦИИ на учителите по учебни предмети през І учебен срок за учебната 2017/2018 г.

ГРАФИК- олимпиади за учебната 2017-2018 година

Спортен календар

Покана за обществен съвет

Заявление за І клас

График за провеждане на поправителни изпити – септемврийска сесия 2018/2019 учебна година, V-VII клас

График за провеждане на поправителни изпити – септемврийска сесия 2018/2019 учебна година, VIII-X клас

Олимпиадата по Математика ще се проведе на 13.12.2019г. от 14:00 часа

Олимпиадата по Български език и литература ще се проведе на 14.12.2019г. от 09:00 часа