НВО

2020/2021г.

Заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2020/2021г.

График за представяне на информация на ученици и родители за получените оценки от НВО в IV клас


2019/2020г.

Заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2019/2020г.

 


2018/2019г.

Заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2018/2019 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година

Mодел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2018-2019 година (по желание на ученика)

Дни за провеждане на НВО в IV клас
09.05.2019г. – Български език и литература
10.05.2019г. – Математика
14.05.2019г. – Човекът и обществото
16.05.2019г. – Човекът и природата

График за представяне на информация на ученици и родители за получените оценки от НВО в IV клас