Обществен съвет

 1. Атанас Иванов – председател
 2. Ирена Руйков
 3. Вера Гонтева-Попова
 4. Янина Апостолова
 5. Кирил Младенов
 6. Методи Бисерков
 7. Елена Танева
 8. Иванка Дервентлиева
 9. Надка Дамянова
 10. Марина Златанова
 11. Гергана Панева
 12. Миглена Тимова
 13. Андон Неделчев