Обществен съвет

  1. Елена Томова Танева
  2. Кирил Атанасов Младенов
  3. Надка Спасова Дамянова
  4. Александра Цветанова Дончева
  5. Ваня Костова
  6. Кирилка Иванова Зайкова
  7. Васил Ангелов Иванов
  8. Елена Борисова Трайкова
  9. Веска Стоянова Малечканова