Обществен съвет

  1. Атанас Иванов – председател
  2. Мелиха Рахим
  3. Методи Бисерков
  4. Кирилка Зайкова
  5. Александра Дончева
  6. Фея Янакиева
  7. Василка Адвокатова