Онлайн обучение

2021-2022г.

График на учебните занятия в ОРЕС

2020-2021г.

Уважаеми родители,

за периода 11.03.2021 – 24.03.2021 г. обучението на учениците от 5. до 10. клас, включително ще се осъществява от разстояние в електронна среда. Учебните часове ще се провеждат синхронно, съгласно утвърденото седмично разписание за първия учебен срок, в платформата Microsoft Teаms, в която всички ученици имат потребителско име и парола.

По време на обучението в електронна среда ще се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

Готови сме да Ви съдействаме, в случай, че имате нужда от помощ.

Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви молим да спазвате наложените ограничения. Нека бъдем отговорни и дисциплинирани!

Благодарим Ви за подкрепата!

Заповед на Директора за преустановяване на учебния процес от 10.05.2021г. до 14.05.2021г. за учениците от VII клас

Заповед на РЗИ за преустановяване на учебния процес за учениците от 5. до 10. клас, за периода от
11.03.2021 – 24.03.2021 г.

Заповед на Директора за преустановяване на учебния процес от 26.04.2021г. до 07.05.2021г. за учениците от VII клас

Заповед на Директора за преустановяване на учебния процес от 22.03-31.03.2021г. за децата и учениците от ПГ до X клас

Заповед на Директора за преустановяване на учебния процес от 11.03.2021 – 24.03.2021 г.

Заповед на Директора за преустановяване на учебния процес от 01.04.2021г. до 02.04.2021г.

График за провеждане на учебни занятия в ОРЕС V-X клас

2019-2020г.

График за провеждане на учебни занятия в електронна среда за учениците от VIII до X клас

Уважаеми ученици и родители,

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 наложи училището ни да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.
Дистанционното обучение се провежда от педагогическите специалисти в училището, въз основа на усвоеното до момента учебно съдържание, ресурсите, интернет свързаността, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на нашите ученици и с безрезервната подкрепа на родителите. За учениците, които нямат възможност да се включат в онлайн обучението ще получават разпечатани материали от учителите чрез образователния медиатор.
Училището ни използва следните платформи и приложения:
– https://zoom.us/
– https://teams.microsoft.com/ – в процес на регистриране
– групи във viber
– групи в социалните мрежи

Обучението се провежда по следния график
За обратна връзка с нас използвайте информацията от меню Контакти


Електронни учебни ресурси:
електронно четими учебници
уча.се
виртуална библиотека за българска литература
електронни учебници по история и цивилизации

За времето на провеждане на дистанционно обучение личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат!