Онлайн обучение

2020-2021г.

Уважаеми родители,

за периода 30.11.2020 – 21.12.2020 г. обучението на учениците от 1 до 10 клас, включително ще се осъществява от разстояние в електронна среда. Учебните часове ще се провеждат синхронно, съгласно утвърденото седмично разписание за първия учебен срок, в платформата Microsoft Teаms, в която всички ученици имат потребителско име и парола.

По време на обучението в електронна среда ще се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

Готови сме да Ви съдействаме, в случай, че имате нужда от помощ.

Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви молим да спазвате наложените ограничения. Нека бъдем отговорни и дисциплинирани!

Благодарим Ви за подкрепата!

Заповед и график за провеждане на учебни занятия в ОРЕС V-X клас

Заповед и график за провеждане на учебни занятия в ОРЕС
График на учебните занятия

2019-2020г.

График за провеждане на учебни занятия в електронна среда за учениците от VIII до X клас

Уважаеми ученици и родители,

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 наложи училището ни да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.
Дистанционното обучение се провежда от педагогическите специалисти в училището, въз основа на усвоеното до момента учебно съдържание, ресурсите, интернет свързаността, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на нашите ученици и с безрезервната подкрепа на родителите. За учениците, които нямат възможност да се включат в онлайн обучението ще получават разпечатани материали от учителите чрез образователния медиатор.
Училището ни използва следните платформи и приложения:
– https://zoom.us/
– https://teams.microsoft.com/ – в процес на регистриране
– групи във viber
– групи в социалните мрежи

Обучението се провежда по следния график
За обратна връзка с нас използвайте информацията от меню Контакти


Електронни учебни ресурси:
електронно четими учебници
уча.се
виртуална библиотека за българска литература
електронни учебници по история и цивилизации

За времето на провеждане на дистанционно обучение личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат!