Педагогически колектив

Александър Главчев – директор

Димитър Чолев – заместник-директор
Десислава Ламбрева – педагогически съветник
Иванка Трендафилова– учител, подготвителна група
Кристина Митрева – учител, подготвителна група
София Малечкова – учител, подготвителна група
Ангелина Панова – учител, подготвителна група
Пепа Николова – старши учител, начален етап на основното образование
Диана Петрова – старши учител, начален етап на основното образование
Георги Дереджиев – старши учител, начален етап на основното образование
Татяна Динева – старши учител, начален етап на основното образование
Светла Митрева – старши учител, начален етап на основното образование
Мария Владимирова – старши учител, начален етап на основното образование
Надежда Василева – старши учител, начален етап на основното образование
Николай Тилев – учител в ЦОУП
Димитър Джелев – старши учител по английски език
Нели Славова – старши учител по БЕЛ и немски език
Славянка Въчкова – старши учител английски език
Катя Георгиева – учител по БЕЛ
Илонка Мировалиева – старши учител по математика
Анна Запрева – ръкодител компютърни кабинети
Малинка Стоева – старши учител по география и история
Елизабет Дамянова – старши учител по биология и химия
Найден Илиев – учител по предметите от „Философски цикъл“
Емилия Паскова – старши учител по трудово обучение и изобразително изкуство
Катя Тасева – учител по математика и физика
Георги Георгиев – учител по физическо възпитание
Валентин Шумантов– учител по физическо възпитание
Камелия Коконова – старши учител по БЕЛ и история
Светлана Кирова – старши учител ЦОУП