Педагогически колектив

 

 

 

Александър Главчев – директор

 

 

 

Димитър Чолев – заместник-директор

 

 

 

Цонко Манчев – заместник-директор

 

 

 

 

Десислава Ламбрева – педагогически съветник

 

 

 

Иванка Трендафилова – старши учител, подготвителна група

 

 

 

Кристина Руйкова – учител, подготвителна група

 

 

 

София Малечкова – учител в ЦОУД

 

 

 

Соня Гочева – старши учител, начален етап на основното образование

 

 

 

Роза Радева – старши учител, начален етап на основното образование

 

 

 

Диана Петрова – старши учител, начален етап на основното образование

 

 

 

 

Мария Попова – учител в ЦОУД

 

 

 

Татяна Динева – старши учител, начален етап на основното образование

 

 

 

Светла Митрева – старши учител, начален етап на основното образование

 

 

 

Мария Владимирова – старши учител, начален етап на основното образование

 

 

 

Иванка Арнаудова – учител в ЦОУД

 

 

 

Николай Тилев – учител в ЦОУД

 

 

 

Марияна Сарафова – старши учител в ЦОУД

 

 

 

Димитър Джелев – старши учител по английски език

 

 

 

Нели Славова – старши учител по БЕЛ и немски език

 

 

 

Славянка Въчкова – старши учител английски език

 

 

 

Катя Кайнакчиева – учител в ЦОУД

 

 

 

 

Илонка Мировалиева – старши учител по математика

 

 

 

Мария Касабова – учител по практическо обучение и ИТ

 

 

 

Малинка Стоева – старши учител по география и история

 

 

Илиана Маркова – учител по биология и химия

 

 

 

Анна Божанина – учител по предметите от „Философски цикъл“

 

 

 

Емилия Паскова – старши учител по трудово обучение и изобразително изкуство

 

 

 

Стойна Николова – старши учител по математика и физика

 

 

 

Георги Георгиев – учител по физическо възпитание

 

 

 

Валентин Шумантов– учител по физическо възпитание

 

 

 

Камелия Коконова – старши учител по БЕЛ 

 

 

Светлана Кирова – старши учител ЦОУД

 

 

 

Виолета Тунчева – учител по БЕЛ

 

 

 

Вангелия Стоилова – ресурсен учител

 

 

 

Димитрина Андонова – старши учител, начален етап на основното образование

 

 

 

Златка Ефремова – старши учител, начален етап на основното образование

 

 

 

Камелия Мицева – учител в ЦОУД

 

 

 

Таня Бокчева – учител по практическо обучение

 

 

 

Кристина Арнаудова – учител в ЦОУД

 

 

 

София Попова – учител, начален етап на основното образование