Поверителност

Защита на личните данни на Средно училище „Антон Попов“ – гр. Петрич съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).