Прием за ІХ клас на учебната 2016-2017 год.

Една паралелка непрофилирана подготовка

Ние осигуряваме:
– съвременно и перспективно обучение;
–  висок професионализъм на педагогическия колектив;
конкурентноспособност на учениците;
-съвременна училищна база:
‐ едносменно обучение;
‐ уютни класни стаи;
‐ два компютърни кабинета;
‐ плувен басейн;
‐ фитнес зала;
‐ дейности по интереси.

 Прием по документи.
 Балообразуващи предмети:
‐ български език и литература;
‐ биология и здравно образование;
‐ физическо възпитание и спорт.
 Срок на обучение – 4 години
 ЗИП – по избор
(приоритет- физическо възпитание и спорт)
Спортен клуб
– баскетбол;
– волейбол;
– футбол;
– плуване;
 Втори чужд език:
‐ немски.
 СИП:
– Спорт по избор.

График на дейностите

1. Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 01-05.07.2016 г. вкл.
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 06.07.2016 г. вкл.
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 08.07.2016 г.
4. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране 07.07.2016 г.
5. Подаване на документи за участие във втори етап на класиране 08.07.2016 г.
6. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 13.07.2016 г. вкл.
7. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 14.07.2016 г.
8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране до 18.07.2016 г.вкл.
9. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 19.07.2016 г.
10. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 20.07.2016 г.
11. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 21.07.2016 г.
12. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 25.07.2016 г. вкл.
13. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. до 05.09.2016 г.
14. Утвърждаване на осъществения държавен план прием. до 12.09.2016 г. вкл.

Брошура ІХ клас