Прием 2020/2021

Свободни места за прием в 8. клас

Уважаеми родители, скъпи ученици,
Уведомяваме Ви, че в СУ „Антон Попов“ са налични 2 (две) свободни места за прием на ученици в 8. клас, специалност „Горско стопанство“, професия „Лесовъд“.
Необходими документи за участие в IV класиране:
1. Заявление по образец;
2. Свидетелство за завършено основно образование;
3. Медицинско свидетелство.
Документите ще се приемат в канцеларията на училището всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.

План-прием в VIII клас


Специалност: Горско стопанство
Професия: Лесовъд
Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език АЕ.

Балообразуващи предмети:

  • Български език и литература
  • Биология и здравно образование

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година по училища и паралелки на територията на област Благоевград

График на дейностите и срокове по приемане на ученици след завършено основно образование

Прием в 5. клас

Система за прием на ученици в първи клас

Ред, срокове и организация за прием на ученици в първи клас в СУ „Антон Попов“ за учебната 2020-2021 година.

Заявление за прием в първи клас