Прием 2023/2024

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием в първи клас за учебната 2023/2024г.

Заповед за определяне на ред, срокове и организация за прием на ученици в първи клас за учебната 2023/2024г.

Заявление за прием в първи клас

ПРИЕМ 2022/2023

Свободни места за прием в VIII клас

Уважаеми родители, скъпи ученици,
Уведомяваме Ви, че в СУ „Антон Попов“ са налични 2 (две) свободни места за прием на ученици в 8. клас, специалност „ Производство на облекло от текстил “, професия „ Оператор в производството на облекло “.
Необходими документи за участие в IV класиране:
1. Заявление по образец;
2. Свидетелство за завършено основно образование;
3. Медицинско свидетелство.
Документите ще се приемат в канцеларията на училището всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.

План-прием в I клас

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием в първи клас за учебната 2022/2023г.

Заявление за прием в първи клас

Максималният брой на местата в паралелките е запълнен!

План-прием в VIII клас

Специалност: Производство на облекло от текстил
Професия: Оператор в производството на облекло
Дуална форма на обучение
Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език АЕ.

Балообразуващи предмети:

  • Български език и литература
  • Изобразително изкуство

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година по училища и паралелки на територията на област Благоевград, утвърден със Заповед №РД-06-384/28.04.2022г.

График на дейностите и срокове по приемане на ученици след завършено основно образование.

График за подаване на документи за участие и записване на ученици след VII клас