Първа мобилност по проект Еразъм – Турция

СУ” Антон Попов” спечели международен проект, по европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, с пет страни. Партньорите ни са: Португалия, Турция, Литва и Италия. Проектът е с продължителност две години. СУ” Антон Попов” е единственото училище в Петричка община спечелило такъв проект. Координатор на проекта е г-ца Василка Балтаджиева. Темата му е „ Училището е по-интересно с изящните изкуства”. Вече беше осъществена първата мобилност по проекта до Истанбул. Срещата премина в много приятелска атмосфера, като беше изготвен план за дейностите по проекта.