Самостоятелна форма на обучение

2022/2023

График за провеждане на изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение – Януарска сесия 2022/2023

2021/2022

График за провеждане на изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение – Януарска сесия 2021/2022
График за провеждане на изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение – Априлска сесия 2021/2022
График за провеждане на изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение – Юлска сесия 2021/2022

График за провеждане на изпити за валидиране на знания и компетентности за основна степен на образование – 2021/2022

Изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици от самостоятелна форма на обучение

2020/2021

График за провеждане на изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение – Януарска сесия 2020/2021
График за провеждане на изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение – Априлска сесия 2020/2021
График за провеждане на изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение – Юлска сесия 2020/2021

ВАЖНО!!!

График за изпити самостоятелна форма – майска сесия

Поради прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19, Ви уведомяваме, че Априлската изпитна сесия ще се проведе след като извънредното положение бъде отменено.

Ред и организация на самостоятелна форма на обучение
Изпитни програми
График за изпити самостоятелна форма
График за изпити самостоятелна форма – Юнска сесия
График за изпити самостоятелна форма – септемврийска сесия
График за изпити самостоятелна форма – януарска сесия 2019/2020г.
График за изпити на 12. клас в самостоятелна форма – априлска сесия 2019/2020г.

График за изпити самостоятелна форма – майска сесия
График за изпити самостоятелна форма – септемврийска сесия