Самостоятелна форма на обучение

Ред и организация на самостоятелна форма на обучение
Изпитни програми
График за изпити самостоятелна форма
График за изпити самостоятелна форма – Юнска сесия
График за изпити самостоятелна форма – септемврийска сесия
График за изпити самостоятелна форма – януарска сесия 2019/2020г.