Училищен вестник

Издаден бе първият брой на училищен вестник „Весело училище“. С цел превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, чрез развитие на творческия потенциал, стимулиране на любознателност и стремежа към изяви.

Брой 1, месец декември 2016 година

 

 

 Издаден бе вторият брой на училищен вестник „Весело училище“. С цел превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, чрез развитие  на  творческия потенциал, стимулиране на любознателност и стремежа към изяви.

   Брой 2, от месец март и април 2017 година