Училищни състезания

За пета поредна година Сдружение на учителите филолози „Любословие” организира национално състезание по български език и литература. Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е една от целите в работата на Сдружението.

Учениците от І до V клас участваха в състезанието. Осем от тях се класираха за ІІ- ри кръг.

Учениците от І до ІV  клас участваха в състезанието „Аз, природата и светът“ организирано от СБНУ..

Учениците от І и ІІІ клас получиха грамоти от за участие в състезанието „Аз и числата“ организирано от сдружение на българските начални учители.