Първа мобилност: гр. Ниредхаза, Унгария

Първото ни посещение – Унгария 8.02- 15.02.2020г. Там бяха представени два български фолклорни танца, партньорите се запознаха с нашите традиции – обичаите Лазаруване и Ладуване. В кът, посветен на всяка държава-участник, бяха представени традиционни и изработени ръчно предмети. Обсъдени бяха… Прочети повечеПърва мобилност: гр. Ниредхаза, Унгария

Отново огромен успех за СУ „Антон Попов“ – спечелен шести международен проект „Еразъм+“ Social cohesion-give a hand to become a friend

Отново огромен успех за СУ „Антон Попов“ – спечелен шести международен проект „Еразъм+“ 2019-1-BG01-KA229-062313 “Social cohesion-give a hand to become a friend” с главен координатор България с ръководител Василка Балтаджиева. От представени 176 проекта са одобрени само 30, като ние… Прочети повечеОтново огромен успех за СУ „Антон Попов“ – спечелен шести международен проект „Еразъм+“ Social cohesion-give a hand to become a friend