Проект „Образование за утрешния ден“

Стартира Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проект на МОН BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.

През учебната 2019/2020 година СУ „Антон Попов“ участва в проекта с две групи:
– „Аз в дигиталния свят“ – 4. клас
– „Дигитален свят“ – 5. клас

1. Заповед на Министъра на образованието и науката
2. Приложение 1
3. Информация за проекта
4. Указания за изпълнение на дейностите по проект ОУД
5. Платформа на проекта – https://oud.mon.bg/
6. Правила за изпълнение на Дейност 6
7. Бланка – проект