„Аз в дигиталния свят“

В клуб „ Аз в дигиталния свят” по проект „Образование за утрешният ден” в СУ „Антон Попов” участват ученици от V; VI и VII клас, които осъзнават ролята и значението на информационни технологии в живота на хората.

Прием в 5. клас

СУ „Антон Попов“ обявява прием за 5. клас: Една паралелка – 26 ученици ИУЧ – БЕЛ, МАТ, ФВС Родителят подава заявление за записване в канцеларията на училището от 08.00 до 16.30 часа – всеки работен ден

Учим, играем и се забавляваме с LearningАpps

Учениците от клуб „Дигитален свят“ се запознаха с възможностите за работа с образователния сайт learningapps.org. Ресурсите, които приложението предлага са забавни игрови упражнения, които правят ученето забавно и интересно.След като направиха много от упражненията, учениците редактираха някои от тях. С… Прочети повечеУчим, играем и се забавляваме с LearningАpps

Създаваме и творим с PhotoScape

В клуб „ Дигитален свят” по проект „Образование за утрешният ден” в СУ „Антон Попов” участват ученици от V клас, които осъзнават ролята и значението на информационни технологии в живота на хората. В часовете по интереси те се запознаха с… Прочети повечеСъздаваме и творим с PhotoScape

Вече работим с новия интерактивен дисплей

През месец февруари 2020 г. в СУ „Антон Попов“ беше монтиран нов интерактивен дисплей. Устройството е част от оборудването, което училището ще получи по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,… Прочети повечеВече работим с новия интерактивен дисплей

Първа мобилност: гр. Ниредхаза, Унгария

Първото ни посещение – Унгария 8.02- 15.02.2020г. Там бяха представени два български фолклорни танца, партньорите се запознаха с нашите традиции – обичаите Лазаруване и Ладуване. В кът, посветен на всяка държава-участник, бяха представени традиционни и изработени ръчно предмети. Обсъдени бяха… Прочети повечеПърва мобилност: гр. Ниредхаза, Унгария

Отново огромен успех за СУ „Антон Попов“ – спечелен шести международен проект „Еразъм+“ Social cohesion-give a hand to become a friend

Отново огромен успех за СУ „Антон Попов“ – спечелен шести международен проект „Еразъм+“ 2019-1-BG01-KA229-062313 “Social cohesion-give a hand to become a friend” с главен координатор България с ръководител Василка Балтаджиева. От представени 176 проекта са одобрени само 30, като ние… Прочети повечеОтново огромен успех за СУ „Антон Попов“ – спечелен шести международен проект „Еразъм+“ Social cohesion-give a hand to become a friend

Проект „Образование за утрешния ден“

Стартира Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проект на МОН… Прочети повечеПроект „Образование за утрешния ден“