Учим, играем и се забавляваме с LearningАpps

Учениците от клуб „Дигитален свят“ се запознаха с възможностите за работа с образователния сайт learningapps.org. Ресурсите, които приложението предлага са забавни игрови упражнения, които правят ученето забавно и интересно.След като направиха много от упражненията, учениците редактираха някои от тях. С… Прочети повечеУчим, играем и се забавляваме с LearningАpps

Създаваме и творим с PhotoScape

В клуб „ Дигитален свят” по проект „Образование за утрешният ден” в СУ „Антон Попов” участват ученици от V клас, които осъзнават ролята и значението на информационни технологии в живота на хората. В часовете по интереси те се запознаха с… Прочети повечеСъздаваме и творим с PhotoScape

Вече работим с новия интерактивен дисплей

През месец февруари 2020 г. в СУ „Антон Попов“ беше монтиран нов интерактивен дисплей. Устройството е част от оборудването, което училището ще получи по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,… Прочети повечеВече работим с новия интерактивен дисплей

Проект „Образование за утрешния ден“

Стартира Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проект на МОН… Прочети повечеПроект „Образование за утрешния ден“