Отново огромен успех за СУ „Антон Попов“ – спечелен шести международен проект „Еразъм+“ Social cohesion-give a hand to become a friend

Отново огромен успех за СУ „Антон Попов“ – спечелен шести международен проект „Еразъм+“ 2019-1-BG01-KA229-062313 “Social cohesion-give a hand to become a friend” с главен координатор България с ръководител Василка Балтаджиева.
От представени 176 проекта са одобрени само 30, като ние сме по успех на трето място в страната. Проектът е с продължителност 2 години с участници от следните страни- България, о-в Мадейра/Португалия/, Унгария, Испания, Литва и Хърватска. Темата на проекта е свързана със социалното общуване, и тя е „Социалното сближаване- подай ръка, за да станеш приятел”.
Като се има предвид темата на проекта, той се фокусира върху основни социални цели – връзки и социалното равенство между хората. Ето защо проектът включва много социални събития като съвместни спортни игри, планински преходи, проучване на исторически места, общи празници на местни празници и фестивали, общи народни танци и др. терапия, спорт / активност на открито, екологични, хранително наследство.

Цели:

  1. Преодоляване на социално-икономическия недостатък, интегриране на неравностойните ученици (изправени пред други проблеми като тормоз или намаляване на ранното напускане на училище).
  2. Да се подобрят основните умения на учениците, свързани с новите технологии и чужд език.
  3. Включване на  учениците в занимания на открито, както и развиване на самостоятелност и уважение към природата и всичко около тях.
  4. Да се развие разбиране за историята и да се научат да отговарят на въпроси за настоящето, като се ангажират с миналото.
  5. Обменът на добри практики (сътрудничество и сътрудничество) повишаване  мотивацията на учениците.

Срок: от 01.11. 2019 г. до 31.10.2021 г.
Ще реализираме пет теми в проекта за постигане на целите:
1 тема – Гражданството на ЕС, осъзнаването на ЕС и демокрацията.
2 тема -Ментално щастлив: Художествена и музикална терапия.
3 тема- Спорт / активност на открито.
4 тема- Природосъобразен живот.
5 тема- Хранително наследствоВашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *